Achtergrond

RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland begeleidt al bijna 30 jaar mensen met psychische problemen. Dat doen wij vanuit beschermde woonvormen en bij mensen die zelfstandig wonen. Vanuit diverse locaties bieden wij trajectbegeleiding, gericht op arbeids(re)integratie en participatie. De begeleiding is doelgericht, herstelondersteunend, methodisch en planmatig.

Wij begeleiden mensen bij het ontwikkelen van vaardigheden waarmee zij hun zelfredzaamheid en hun deelname aan de maatschappij vergroten. Wij gaan altijd uit van wat iemand wel kan en kijken samen naar wat hij daarbij nodig heeft en wat iemand wil.

De cliënt en zijn begeleider werken met digitale begeleidingsplannen, waarin de doelen, de begeleidingsafspraken en de voortgang is vastgelegd. In de uitvoering van de plannen werken we waar nodig samen met andere instellingen.